Trang Chủ Blog
Xử lý lỗi SQL Server Take Offline Database Treo
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Fresher là gì? Intern là gì?

Fresher là gì? Intern là gì?

Một số thuật ngữ như fresher hay internjuniorsenior trong ngành lập trình khá phổ biến… Các khái niệm phía sau đã chỉ rõ sự tách biệt về trình độ một cách vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên hai khái niệm fresher và intern thường chỉ ra là người mới, tuy nhiên 2 khái niệm này dễ lẫn lộn vì sự giống và khác nhau của chúng.

Fresher là gì?

Fresher là để chỉ những sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường, những người mới bắt đầu bước chân vào công việc. 

Fresher là những người đã trang bị đầy đủ kiến thức căn bản cần có. Và cần một môi trường để thực hiện, triển khai, học hỏi và phát triển lên các kỹ năng chính và kỹ năng mềm.

Intern là gì?

Intern là từ thường được dùng để chỉ những người đang đi thực tập hay những sinh viên IT năm cuối. Intern đòi hỏi phải có thời gian hướng dẫn để xem xét xem có phù hợp với ngôn ngữ lập trình hoặc một dự án nào đó. Mà từ đó có thể quyết định rằng ký hợp đồng chính thức hay partime hoặc là vừa học vừa làm.

Điểm khác nhau giữa Fresher và Intern

Fresher đã nắm rõ các kiến thức căn bản về lập trình hoặc framework của ngôn ngữ nào đó phù hợp với dự án.

  • Ví dụ một fresher cho vị trí lập trình Php thường phải biết về Html, Css, Jquery và đương nhiên là ngôn ngữ Php, cao hơn 1 chút là biết sử dụng framework php như Laravel chẳng hạn…đó là điều kiện tối thiểu cho vị trí Fresher IT.

Tất nhiên đây chỉ là những hiểu biết căn bản, gọi là Fresher chính là vì họ còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến, kinh nghiệm về thiết kế phần mềm, database…họ thường đối mặt với những thách thức thực tế bởi dự án được giao, từ nó mà tích lũy dần kinh nghiệm làm việc.

Fresher cũng chính là vị trí nhân viên chính thức của công ty, được hưởng đầy đủ phúc lợi của công ty. Rất nhiều công ty IT sẵn sàng trả mức lương hậu hĩnh khi họ thấy được tiềm năng phát triển của bạn.

Intern lập trình dùng thường là những ai đang trong giai đoạn thực tập. Vẫn chưa có đầy đủ chuyên môn, kiến thức và sẽ nhận được sự hướng dẫn của các anh chị có kinh nghiệm trong công ty. Tất nhiên là bạn đang trong quá trình học nên bạn chỉ nhận được mức lương gọi là hỗ trợ ăn uống đi lại, phúc lợi lớn nhất là những kiến thức thực chiến quý giá cũng như đường hướng tương lai được nhận từ thời gian thực tập này.

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.