Trang Chủ Blog
Phần mềm email marketing online tự động 2019
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Phần mềm email marketing online tự động 2019

Phần mềm email marketing online tự động 2019

Phần mềm email marketing online tự động ra đời 2019 nhằm phục vụ công việc gửi mail đến khách hàng một cách tự động

Phần mêm gồm có 3 phần chính

  • Tạo danh mục để chứa mail
  • Thêm mail vào danh mục để quản lý - hệ thống phần mềm sẽ tự động loại bỏ mail không tồn tại ra khỏi danh mục
  • Tạo chiến dịch gửi mail - khi đến thời gian đặt lịch gửi hệ thống sẽ tự động gửi mail theo danh mục bạn đã cài đặt

​​​​​​​Ưu điểm phần mềm

  • Có tích hợp tự động loại bỏ mail chết không giới hạn
  • Không giới hạn khởi tạo danh mục
  • Mẫu mail soạn thảo không giới hạn ký tự gửi
  • Được cài đặt thời gian gửi theo cá nhân
  • Không cần treo phần mềm, website liên tục 24/24
  • Thống kê mail đã gửi, mail đã đọc cách trực quan

Nhược điểm phần mềm

  • Đôi khi gửi mail, loại bỏ mail chết sẽ không được thực hiện ngay tức thì (Vì hệ thống chạy theo tuần tự danh sách khách hàng khởi tạo trên hệ thống) - Nhưng vấn đề này không quan trọng vì dù chậm nhưng nó vẫn thực hiện chạy các công việc bạn đã cài đặt

Truy cập website: https://dconeservice.com/Email-Marketing

DCOneService là blog cá nhân cung cấp thông tin chia sẽ lập trình, cung cụ tools tự động, coupon giảm giá dành cho Tên miền, Hosting, VPS/Server.